Modershjärtat

Modershjärtat, 1977, Prisma. 185 sid.

En roman om kvinnans roller under tre epoker, med tre kapitel i tre olika stilar och genrer: I: Konstruerar en Farmor (estniskt bondesamhälle; muntlig berättarstil), II:  Konstruerar en Mormor (bildningssträvanden med förebilder från rysk bourgeoisie och estnisk framåtanda; ryska romanen från 1800-talet), III: Jag 1: ironisk distanserad ton om estnisk uppfostran i kollision med moderna västerländska politiska och feministiska tänkesätt; (modern ”bekännelselitteratur”). III: 2: ”Dagbok om en tvåsamhet med utopiska ideal”. En stilisering av de problem som kan uppstå i ett förhållande där kvinnliga drömmar och kärlek och tvåsamhet kolliderar med tidens (70-talets) kollektiva utopier, experiment och naiva tro på rationella lösningar. (dagboksstil med direkt, ofta patosfyllt tilltal).

 

Debuten fick ett gott mottagande:

”Modershjärtat är en bok med sitt eget häftigt dunkande hjärta, en modig bok. Den kommer att angå många läsare.” Lars Andersson, Dagens Nyheter.

Boken har behandlats i Immi Lundins avhandling ”Att föra det egna till torgs” (2012) och i Ebba Witt-Brattströms ”Stå i bredd” (2015).