Allt vi vilja bli

Allt vi vilja bli / Herr Brecht och hans kvinnor  gml 2009

 

Boken tar sin utgångspunkt i  Bertolt Brechts exil i Finland sommaren 1940, då han fick bo hos den estnisk-finska författarinnan Hella Woulijoki på hennes gods Marlebäck och där han skrev ”Herr Puntila och hans dräng Matti” efter en pjäs som hon skrivit. Han hade med sig sin hustru Helene Weigel och deras två barn, sin sekreterare och älskarinna Margarete Steffin samt danskan Ruth Berlau, skådespelerska, regissör, skribent, fotograf m.m. och tillika hans älskarinna. Jag låter var och en av dessa fyra kvinnor få ett kapitel med sina olika synvinklar och historier och belysningar av gåtan Brecht. Varje kapitel har sitt eget pronomen som berättarposition, vilket också ska illustrera dessa kvinnors olika karaktärer. Samtidigt har jag lagt in mycket av mig själv i dem alla; jag är alla fyra. Därför skulle man lika gärna som att kalla det här en biografi (om dessa kvinnor eller Brecht) kunna kalla den en självbiografi.

Allt vi vilja bli utkom på norska 1999 (Gyldendal), med titeln Herr Brecht og hans kvinner, 1999. Här är några kritikerröster:  

”Enel Melbergs andre roman på norsk tar utgangspunkt i eit biografisk stoff kring Bertolt Brecht og hans liv som forfatter og kvinnebedårar. Det ligg ei langvarig og grundig kjeldegransking bak, og resultatet er imponerande både på det dokumentariske og det kunstnarlege planet.” Dag og Tid.

 ” … et usedvanlig spennende dokument om en urolig tid. Og om et urolig menneske.” VG