Det var på Capri

Capri 07 036Det var på Capri … Guide till det litterära Capri (2010)

Den här boken har Enel och Arne skrivit tillsammans efter ett antal besök på Capri och många läskvällar i Caprilitteraturens tecken.
 Alltsedan kejsar Tiberius i början av vår Capri 07 048tideräkning slog sig ner på Capri för att njuta sin ålderdom har legenderna frodats om ön. Berättelserna blev bara fler när turismen sköt fart på 1800-talet och har inte avtagit i våra dagars massturism. Bland alla besökare till ön har det funnits ett stort antal författare som gjort kortare eller längre visiter, ibland rentav slagit sig ner för gott: Axel Munthe är bara den mest kände av dessa. I denna bok företar vi ett personligt urval bland alla de författare som låtit sig inspireras av Capri och bidragit till berättelserna om Capri. Vi har försökt göra en guide till Capris litterära historia och öns litterära geografi – och en vägledare till alla historier om denna märkvärdiga ö.
Boken är på 150 sidor och illustrerad. Den är utgiven på förlaget Daidalos och kan köpas direkt från förlaget: www.daidalos.se
Finns också på engelska som e-bok: 'twas on the Isle of Capri. Köp på adlibris eller Kindle.