En introduktion till den moderna litteraturteorien

En introduktion till den moderna litteraturteorin

Detta är en lärobok, som riktar sig till studenter i litteraturvetenskap. Den skrevs i samarbete med mina norska kollegor Atle Kittang, Arild Linneberg och Hans H. Skei och har länge tjänat norska och svenska litteraturstudenter som en handbok i litteraturens teori. Den omfattar som första del en kortfattad översikt över 11 moderna ”metoder” eller teoretiska ”riktningar” – i denna presentation medverkar också Irene Iversen – och som en andra del relativt utförliga presentationer av fyra ”teoretiska områden”: ”Text och tolkning”, ”Subjekt och skrift”, ”Historia och samhälle” och så det område som jag hade ansvar för: ”Poetik och retorik”.

Den norska utgåvan kom på Universitetsforlaget 1995. Den svenska utgåvan, som är lätt bearbetad, omfattar 192 sidor och kom ut 1997 på förlaget Symposion: www.symposion.se. Den finns nyutgiven på déjavue.