Essä / Essayet

merlberg_cover_v2.inddEssä (Daidalos 2013) är en antologi där jag har samlat och översatt 23 essäer av internationellt snitt från Montaigne till Susan Sontag, dessutom 4 essäer som smakprov från den svenska traditionen. I de norska och danska utgåvorna (Universitetsforlaget, Århus Universitetsforlag) ingår dessutom norska och danska essäer. Varje essä i antologin får en relativt utförlig introduktion. Dessutom har jag skrivit en bred presentation av essäns teori och historia, slutligen 4 egna essäer, där jag diskuterar essäns tematik, dess estetik, dess fenomenologi. Sammantaget tänker jag mig att de 500 sidorna ger en användbar sammanfattning av essäns historia. Boken finns att köpa på www.daidalos.se