Försök att läsa Nietzsche

”En sådan experimental-filosofi, som jag lever den …” Så inleder Nietzsche en anteckning från 1888, som blev hans sista produktiva år innan en hjärnsjukdom satte stopp för hans tänkande. Han konstaterar att han med sin filosofi försöker bejaka världen, ”sådan den är, utan avdrag, undantag och urval.” Han kunde också hävda att vi människor lever på prov och han hyllade den ”ovisshet”, som kom av att leva i ett pågående experiment.

I Försök att läsa Nietzsche betonar jag just det experimentella i Nietzsches liv ch tänkande. I sex kapitel presenteras hur Nietzsche testar stil och språk, diet och vänskaper, hur han försöker hitta nya vägar mellan konsten och tanken, hur han prövar subjektet, moralen och sanningen, hur han slutligen experimenterar med sig själv och hela tillvaron. Som underlag använder jag inte bara Nietzsches böcker utan också hans många brev och hans ännu större mängd av fragment, utkast och anteckningar. Varje kapitel avslutas med en detaljerad granskning av någon central passage ur denna samlade produktion. Därmed inviteras läsaren att ta del i ett av det moderna tänkandets märkvärdigaste experiment.

Boken är på 229 sidor och publicerades på förlaget Symposion 2001.  Den finns också utgiven på norska (Gyldendal 2003). Den svenska versionen har tryckts upp igen på dejavu 2010 och kan köpas i nätbokhandeln, t.ex. adlibris.

Så här avslutade Jan Arnald sin recension i Göteborgs-Posten 20/11 2001: ”Som introduktion till en ”samtida” Nietzsche är Försök att läsa Nietzsche svårslagbar.  Boken leder oss rätt in i den nästan osannolikt livaktiga internationella Nietzscheforskningen, utan att tyngas av en i praktiken omöjlig forskningsredovisning. Man kan lugnt kalla det en uppfräschning av Nietzsche.”