Läsa långsamt

Läsa långsamt innehåller 12 essäer som alla kretsar kring läsning och litteratur. Den första essän heter som boken, Läsa långsamt, och där försöker jag gå in i läsningens teori, sådan man finner den hos en hermeneutiker som Hans-Georg Gadamer och en dekonstruktör som Paul de Man. Titeln är förstås en uppmaning – bara den långsamma läsningen kan verkligen kallas läsning – men jag försöker också problematisera denna uppmaning: läsningen växlar i rytm mellan långsam passivitet och rask aktivitet. Läsningens slutresultat är ju alltid en paradoxal mot-uppmaning: sluta läsa! Börja leva!

I de följande essäerna följer jag denna rytm hos en rad av mina favoritförfattare: Gunnar Ekelöf, Kierkegaard, Strindberg, Rilke, Proust, Walter Benjamin, Derrida, Montaigne. Därtill kommer en essä där jag läser dikt utifrån skiljetecknens magi; samt en essä där jag spekulerar om ett sammanhang mellan dikt, ljud, brus och mekanik.

 

 Läsa långsamt utkom 1999 på förlaget Symposion: www.symposion.se