Lyrikens liv

Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt

 

Detta är en bok för litteraturstuderande och för alla lyrikintresserade. Den handlar om vad lyrik är och hur den kan läsas. Med ett stort antal exempel från alla tider går den igenom grundläggande frågor om ”lyrikens liv”: rytm, bilder, läsarter, dikt och historia, elegi och hymn, sträng form och fri form, prosa och dikt, sångbar lyrik, lyriken i populärkulturen.

Boken är först skriven på norska av Christian Janss och Christian Refsum, utkommen på Universitetsforlaget 2002. Jag har ”försvenskat” i samråd med de norska författarna, framför allt genom att byta ut norska exempel med svenska och anpassa texten efter de nya exemplen. Boken översattes till svenska av Enel.

Boken utkom 2004 på Daidalos förlag. Den är på 328 sidor och kan köpas direkt från förlaget: www.daidalos.se 

  Så här avslutade Maria Wahlström sin recension i Göteborgs-Posten 23/5 2005: ”Genom den omsorgsfulla förmedlingen av gedigna kunskaper och sin förbehållslösa inställning tror jag att författarna kommer att lyckas entusiasmera de lyrikläsare i vardande som får den här boken i handen.”