Mitt i litteraturen

Mitt i litteraturen: Självkritiska minnen från Akademia med sex återbesök samt ett försök att tänka nytt.

Denna långa titel har getts till en liten bok, där jag försöker rekapitulera mitt akademiska liv i ett självkritiskt perspektiv. Det handlar således om min egen utveckling men också om litteraturens utveckling under min tid: om mig i litteraturen och det som är mitt i litteraturen. Jag försöker också nyläsa ett antal författare, från Ahlin till Nietzsche, som jag ägnat mig åt under åren samt avslutar med att lansera termen ”prosa” för att beskriva den tendens, som jag hävdar kännetecknar min och litteraturens utveckling.

Boken, som är på 155 sidor, utkom på förlaget Symposion 2003. Du får fråga förlaget – www.symposion.se – om den fortfarande finns att köpa.

Så här avslutade Staffan Bergsten sin recension i Upsala Nya Tidning 3/2 2003: ”Det är allvarliga och djuptänkta tankar Arne Melberg lägger fram, ibland en smula kokett men oftare angeläget och intresseväckande. Han förtjänar att läsas av var och en som yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och av många andra därutöver.