Några vändningar hos Hölderlin

Några vändningar hos Hölderlin

 ”Jag började skriva på grund av kärlek till några av Hölderlins sena dikter. … Jag ville sätta dikterna i fokus för att ge en bild av diktarens praktik, dvs. i görligaste mån undvika mytologi, vetenskap och verkningshistoria. Dessa goda avsikter har varit svåra att genomföra och förmodligen offrar jag åt en ny mytologi, där Hölderlin varken är älskare, politikus, filosof, mytolog eller galning, men istället en trägen versmakare, postromantisk språkexperimentator och modernistisk förlöpare.”

  Så skrev jag i bokens inledning. Det  blev 8 kapitel om Hölderlin, där de tre första diskuterar hans fragmentariska skrivsätt, hans djärva rytm och hans filosofi. I två kapitel diskuterar jag hans förhållande till Rousseau och Heideggers hantering av poeten. I de tre avslutande kapitlen närläser jag först elegin ”Bröd och vin”, därefter en ändrad strof ur samma elegi, slutligen den förmodligen sista hymnen: ”Nymfen Mnemosyne”. Översättningar av Hölderlins texter parallelliseras med de tyska originalen.

  Boken omfattar 164 sidor och kom ut 1995 på förlaget Symposion: www.symposion.se 

Jag har en restupplaga liggande så den intresserade kan ta kontakt.