Nyckelpiga, flyg

Nyckelpiga, flyg, 1980, Hammarstöm & Åberg. 217 sid.

 

I denna roman lyfter jag fram ”kvinnokulturen” och nedärvda färdigheter från bondesamhällets starka kvinnor (här hämtade från den finska och estniska kulturen). 

Dessa ställs emot en finsk-svensk arbetarkvinna, Linda, i 50-talets Göteborg och hennes kringskurna tillvaro. För mig var det nostalgiskt att återskapa denna period, då jag själv höll på att formas, och samtidigt gå tillbaka till mina rötter i estnisk bondekultur.

Även här leker jag med olika språk och stilar, alltifrån från poesi till köksbänksrealism.

 

Röster om Nyckelpiga, flyg:

 ”Det fascinerande är … den estetiska medvetenheten i romanens polyfona sprängverkan, som inte minst ger sig till känna genom de många sidobelysningarna.” Eskilstuna-Kuriren.

 ”Mycket av en stark, sinnlig livsglädje och vitalitet präglar de folkloristiska inslagen i Nyckelpiga, flyg och gör dem till en fängslande ingrediens i berättelsen.” Uppsala Nya tidning.

 Rubrik: ”Linda – kom tillbaka snart …” Slutord: ”Nyckelpiga flyg är en av de mest intressanta kvinnoskildringar jag läst på senare år.” Kjell Sehlin Västgöta-Demokraten.

 Rubrik: ENEL MELBERG – det är en lust att läsa henne! Bernt Rosengren Aftonbladet.

 

 

Lämna ett svar