Nytt

Augusti 2020 publicerades Arnes Gränstrafik. Läs mer om den här.

Arne tilldelades juni 2020 det Letterstedtska översättarpriset ”för hans översättning av Robert Burtons Melankolins anatomi”. Priset delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien.

Maj 2020 publicerades Arnes Att läsa prosa. Läs mer om den här.

Februari 2020 publicerades Arnes översättning av Thomas Browne, Gravurnor. Läs mer om den här.

2019 publicerades Arnes översättning av Robert Burton, Melankolins anatomi. Läs mer om den här.

2018 publicerades också Arnes monografi om Göran Sonnevis författarskap, ”Inte en punkt”. Läs mer om den här.

 

Arnes översättning av Madame de Sévignés brev  publiceras i maj 2018 på Atlantis. Läs mer om den här.

Arnes ”Läsaren Lagercrantz. Elva författarskap i sällskap med Olof Lagercrantz” publiceras september 2017 på Daidalos. Läs mer om den här.

Vår bok om det litterära Capri finns numera på engelska som e-bok: ”’twas on the Isle of Capri”. Kolla adlibris eller Kindle.

Arne tilldelades i september 2015 John Landquists pris från Samfundet De Nio.

Enels debutroman ”Modershjärtat” ägnas stor uppmärksamhet i Ebba Witt-Brattströms bok om det litterära 70-talet: ”Stå i bredd” (2015).

Arnes essäsamling ”Litteratur i tid. Åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria” utkom våren 2015. Läs mer om den här.

Enels nya roman, ”Det borde varit stjärnor”, kom från tryckeriet i augusti 2014. Läs mer om den här.

Arne till delades i maj 2014 Svenska Akademiens essäpris.

Enel tilldelades hösten 2013 Region Värmlands litteraturpris för romanen ”Separator”. Prismotiveringen löd: ”För sin bok Separator, där hon på oupphörligt fängslande sätt skildrar de egna upplevelserna av att lämna sitt hemland Estland och komma till Sverige. Enel Melberg beskriver tillvaron i det nya landet både ur barnets och den vuxna kvinnans perspektiv. Separator är en bok som handlar om och gestaltar exil, identitet, tillhörighet och språk. Det är också en bok som är skriven på en noggrant utformad och mycket vacker prosa.” Boken finns att köpa direkt av oss eller på www.heidruns.se

Arne utkommer hösten 2013 med en antologi om essäns historia. Boken innehåller också Arnes författarintroduktioner och egna essäer. Boken utkommer i lite olika utformningar på norska (Essayet, Universitetsforlaget), danska (Essayet, Århus Universitetsforlag) och svenska (Essä, Daidalos). Läs mer om antologin här.

Enels författarskap ägnas ett kapitel i Dodo Parikas bok I exilens spår. Svenska författare med rötter i andra länder. BTJ Förlag 2013.

 Enel utkommer i oktober / november 2012 med två romaner! På svenska kommer Separator, som utkom förra året på norska. Läs mer om den här. På norska utkommer Skyggen av en modell. Läs mer om den här.

 

Enel tilldelades 2012 Svenska Akademiens översättarpris. Samtidigt publicerades den litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingen ”Att föra det egna till torgs” (Lunds universitet). Immi Lundin granskar där tre debutromaner, däribland Enels ”Modershjärtat”.

I maj 2010 ger vi ut Enels operaroman ”I tid och evighet”. Läs mer om den här. Gå till Kontakt om du vill beställa den av oss för 140 kr plus porto.

I mars 2010 tar Enel emot Sverigeesternas kulturpris..

Våren 2010 ger vi ut ”Det var på Capri … Guide till det litterära Capri”. Läs mer om den här. Du kan köpa boken direkt från förlaget Daidalos: www.daidalos.se

Enel tilldelades i mars 2008 Estniska Kulturfondens pris för bästa översättare från estniska till främmande språk 2007.

Lämna ett svar