På väg från realismen

På väg från realismen

Detta är en doktorsavhandling i litteraturvetenskap som försvarades 1973. Underrubrik: ”En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar.” I några svepande kapitel skisseras romanens svenska historia. Lars Ahlins författarskap placeras i denna historia i realismens förlängning och med särskilda förbindelser till arbetarrörelsen och socialdemokratin. I romananalyserna utgår jag från ett ”dialektiskt mönster”, som jag spårar som ironi, grotesk och humor i Ahlins olika romaner. Slutligen försöker jag avläsa olika varianter av en försoningsideologi.

Avhandlingen är på 283 sidor och publicerades på Gidlunds förlag.