Resa och skriva

Resa och skriva. Guide till den moderna reselitteraturen.

 I denna bok presenterar jag ett antal resenärer som också skriver och diskuterar ett antal skribenter som också reser. Grundtankar: att det finns en modern reselitteratur. Att denna litteratur ger sitt bidrag till den moderna människans förståelse av världen och av sig själv i världen. Att denna litteratur är intressant som litteratur: som en  joker i den litterära leken. Jag begränsar mig till litteratur från ungefär 1930 till idag och håller mig till författare som jag finner litterärt verksamma. Favoriter: t.ex. Cora Sandel, Harry Martinson, Robert Byron, Nicolas Bouvier, Ryszard Kapúciñski, W. G. Sebald …

Boken är på 248 sidor. Den kom ut på Daidalos förlag 2006. Du kan köpa den direkt från förlaget: www.daidalos.se . Boken finns också på norska (Spartacus 2005).