Självskrivet

självskrivet        Självskrivet. Om självframställning i litteraturen

publicerades på norska 2007 (Spartacus) och på svenska 2008 (Atlantis). I denna bok undersöker jag den litterära självframställningens moderna former. Kapitlen omfattar ”Mina klassiker” Montaigne, Rousseau, Strindberg, Nietzsche, Proust. Vidare ett kapitel om de modernister som på 1900-talet förnyade den litterära självframställningen med exilen som drivkraft: från Nabokov till Canetti. Vidare ett kapitel om litterära dagböcker: Kafka, Anaïs Nin, Witold Gombrowicz. Vidare ett förhållandevis omfattande kapitel om den rika skandinaviska och särskilt svenska traditionen för litterär självframställning, från Strindberg och Selma Lagerlöf till idag. Slutligen ett aktualiserande kapitel om dagens performance och blogg där jag ställer frågan om dagens självframställare har lämnat minnesarbetet därhän för att fritt konstruera sina självbilder.

  

 

 

Tillbaka till Arnes sida

 

Lämna ett svar