Streckare, artiklar

Här länkas Arnes understreckare i Svenska Dagbladet (plus några andra artiklar):

Stagnation hotar svenska litteraturstudier 6/8 2005

Dokumentära bilder bryter upp fiktionen 3/9 2005

Derrida och gästfrihetens evangelium 30/3 2006

Tre forskare ger tre olika bilder av Ibsen  24/8 2006

Flaubert synliggjorde världen på nytt  7/11 2006

Fluxus sopade banan med konsten  17/12 2006

Tolkning kan handla om att förstå sig själv  19/1 2007

Munthes dröm om Capri fascinerar än  31/10 2007

Skenet är inte enbart en bedragare  1/3 2008

Att skriva det som inte låter sig skrivas. 30/4 2008

Mannen som inspekterade Europa. 13/6 2008

Ny litteratur passar inte in i gamla genrer.  28/8 2008

Ett skrik ekar genom Herlings författarskap. 5/2 2009

Arendt ställde frågan om livet på ett nytt sätt. 16/4 2009

Hamsun och det norska problemet. 4/8 2009

Kapuscinski skapade litteratur till fots. 13/10 2009

Unga svenskar en tjänande klass i Norge. 18/1 2010

Litterär befrielsekamp i Sverigeexil. 19/2 2010

Mörkrets metafor under omprövning. 5/6 2010

Parissalongen var 1600-talets Facebook. 13/8 2010

Lättjan är giftet och skrivandet räddningen. 10/10 2010

Det skrivna är sällan hugget i sten. 7/12 2010

Insikten om nuets före och efter. 6/7 2011

Fiktionen nödvändig för minnesarbetet. 7/7 2011

På Twitter kan ingen höra dig tänka. (Kritikhistoria) 8/9 2012

Modernister och förbenade reaktionärer. 20/10 2012

Entusiastiska pessimisters spirituella konst. (Essähistoria) 18/12 2012

Seneca skapade en tillfällig paus i tidens gång. 8/2 2013

Plutarchos är biografins mytbildare. 13/4 2013

Tidens gång hos litterära ikoner. 28/6 2013

Litteraturen verklighetens laboratorium. 19/8 2013

I döda essäisters livfulla sällskap (Montaigne) 26/5 2014

På jakt efter en Karlfeldt för vår tid. 19/7 2014

Amatören får plats i nya litterära kretslopp. 26/9 2014

Med kartan som guide till Virginia Woolf. 28/10 2014

Fast i skrivandets melankoliska flykt. (Sebald) 1/12 2014

Brev från flykten mot ensamheten. (Nietzsches brev) 23 /1 2015

Ahlins romanfigurer drogs mot botten. 4/4 2015

På besök i minnets labyrintiska arkiv. (Helga Krook) 2/5 2015

Liv och verk byter plats hos Knausgård. 22/5 2015

Paul Celan fann poetiskt liv i askan. 23/6 2015

Odysseus visade vägen för Petrarca. 26/10 2015

Roland Barthes och autarkien(Roland Barthes 100 år, Nättidningen Kulturen 2/11 2015)

Historisk Parisbok ännu rykande aktuell (Benjamins Passagenwerk). 4/1 2016

En fiskehistoria som fångar havets djup (Strøksnes, Havboka och Burton, Flodernas bok). 3/2 2016

Romanen har hittat tillbaka till historien. 25/4 2016

Cervantes landsteg på en ny kontinent8/5 2016

Den litterära arkipelagen. (Tidningen Kulturen 24/6 2016)

En obotlig romantiker som ännu går an. (Almqvist) 27/9 2016

Johnson visade att Odysseus är en av oss. 26/11 2016

Sontag ville väcka vårt världssamvete. 7/2 2017

Verkligheten har kommit ikapp Kafka. 23/3 2017

Sonnevi har hittat tillbaka till ilskan.  12/5 2017

Fristad från det dagliga käbblet. (Lagercrantz) 20/6 2017

Tecknade självbiografier ger jaget nya konturer. 11/11 2017

Strindbergs intresse för brott. 19/2 2018

Essän kräver tillstånd av overksamhet. 22/3 2018

I SvD var Lagercrantz som mest personlig. 17/5 2018

Lära sig dö för att kunna leva. (Seneca) 12/7 2018

Sökandet som överlevnadskonst. (Carola Hansson) 11/8 2018

Den här texten är en levande anakronism. (Under strecket 100 år). 25/10 2018

Därför är det så lätt att förlora sig i Dickens. SvD 26/12 2018

Adam och Eva styr ännu över våra könsroller. SvD 21/5 2019

Det goda tvivlet är en omsorg om sanningen. (Hume) SvD 24/8 2019

Susan Sontag visste hur man tar sig själv på allvar. SvD 14/10 2019

Ta tåget.  SvS12/11 2019.

Den lille Henrik och den store Ibsen. SvD28/11 2019.

Otidsenliga berättelser om Maj. SvD 5/2 2020

Myten om Kris. Ord & Bild våren 2020

Prousts grammatik sätter tiden ur spel. SvD 30/4 2020

Mot det svarta ljuset. Om Sonnevis Det osynliga motstyckets bok.  Lyrikvännen 2 / 2020.

En kombination av koncentration och expressivitet. (Emily Dickinson). Tidningen Kulturen juli 2020.

Historien måste tolkas och bli förstådd. (Hilary Mantel). Tidningen Kulturen oktober 2020.

Frånvaron av ett Du i filosofins stora årtionde. (Eilenberger). Dixikon 9/12 2020

Aldrig förr har Rilke låtit så bra på svenska.  SvD 10/12 2020

I Prousts laboratorium. Tidningen Kulturen dec. 2020.

Om floderna korsats: Hölderlin och Wordsworth. Lyrikvännen 2020: 6

Dagbok om pandemin. SvD 22/1 2021

Christoph Ransmayrs Cox. Dixikon 1/2 2021

Oslo främst i kulturutbud och utveckling. Opulens 7/4 2021

En diktande misantrop av det muntrare slaget. (Muldoon) SvD 9/4 2021

Lämna ett svar