Arnes sida

Linus, Axel, Gbg, Lofoten 030

ARNES BÖCKER OCH ARTIKLAR

Gå till Arnes arbeten så får du en någorlunda fullständig förteckning. Här följer svenska titlar. Tryck på markerad titel så får du veta lite mer.

BÖCKER

Lyrikens historia i 24 kapitel. 2022

Gränstrafik. Essäer. 2020

Att läsa prosa. Guide till den litterära prosan. 2020

Thomas Browne: Gravurnor. Översättning. 2020

Robert Burton: Melankolins anatomi. Urval och översättning. 2019 Översedd och utökad utgåva: Faethon 2024.

Inte en punkt. Snitt i Sonnevis Dikt. 2018

Madame de Sévigné: Brev. Urval och översättning. 2018

Läsaren Lagercrantz. Elva författarskap i sällskap med Olof Lagercrantz. 2017

Litteratur i tid. Åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria. 2015

Essä / Essayet. 2013

Det var på Capri … (tills.m. Enel Melberg). 2010. Finns också på engelska som e-bok: ’twas on the Isle of Capri.

Självskrivet. Om självframställning i litteraturen. 2008

Från ett berg i Provence. Tillsammans med Enel Melberg. 2008

Resa och skriva. Guide till den moderna reselitteraturen. 2006

Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt. 2004

Mitt i litteraturen: Självkritiska minnen från Akademia med sex återbesök samt ett försök att tänka nytt. 2002

Försök att läsa Nietzsche. 2001

Försök att läsa Montaigne. 2000

Läsa långsamt. Essäer om litteratur och läsning. 1999

Några vändningar hos Rilke. 1998

En introduktion till den moderna litteraturteorien. 1997

Några vändningar hos Hölderlin. 1995

Mimesis – en repetition. 1992

Reseminne. 1991

Litteraturens historia. 1989

Fördömda realister. Essäer om Cederborgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg. 1985

Ett Två Tre. En resonemangsroman om kärlek och politik. 1980

Realitet och utopi: utkast till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga samhällets genombrott. 1978

På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. 1973

ARTIKLAR

Gå till Understreckare och artiklar för en förteckning över Arnes bidrag till Svenska Dagbladet sedan 2005 + några andra artiklar

PRISER

Schückska priset (Svenska Akademien) 1995

Svenska Akademiens essäpris 2012

John Landquists pris (De nio) 2015

Letterstedtska översättarpriset (Kungl. Vetenskapsakademien) 2020