Fördömda realister

Fördömda realister. Essäer om Cederborgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg

 

I denna bok samlar jag tre essäer om fyra svenska 1800-talsförfattare. Den gemensamma nämnaren heter realism: alla fyra strävar för att utveckla ett realistiskt formspråk som kunde kännas modernt på sin tid. Alla fyra bygger realismens fiktioner, som de samtidigt är fångna i. Fredrik Cederborgh skrev Ottar Tralling i kontrast till samtida romantiker, Carl Jonas Love Almqvist skrev i kontrast till sig själv. När det gäller Victoria Benedictsson och August Strindberg håller jag mig till den kontrast som de utvecklar mellan de två äktenskapsromanerna Fru Marianne och En dåres försvarstal. Cederborgh-studien fick jag användning för när jag skrev en presentation av författaren till Litteraturbanken. 

Boken är på 104 sidor och utkom 1985 på Norstedts förlag.