Namn ristat i vatten

Namn ristat i vatten, 1988, Carlssons. 192 sid.

 I centrum, eller i det flytande vattenlandskapet står det engelska helgonet Etheldreda från 700-talet, vars kvarlevor finns i katedralen i Ely. Två nutida män, en författare och en översättare, råkar få ett latinskt manuskript till en helgonlegend i sin hand, med översättarens hjälp rekonstruerar författaren en ”Novella” om Etheldreda, senare visar det sig finnas vissa komplikationer när det gäller manuskriptets äkthet och utgivarens trovärdighet. Vad är konstruktion, rekonstruktion och översättning? är frågor som de manliga efterforskarna ställer sig, kvinnan de söker undflyr dem genom labyrinten av språkliga konstruktioner som vatten …

 Röster om romanen:

Namn ristat i vatten är en klurig och underfundig bok. Och den är mycket underhållande.” Göteborgsposten.

”De olika berättelseplanen är ytterst väl sammanhållna. Melberg är en skicklig stilist som till synes obehindrat växlar mellan brevväxlingens intima och understundom smått raljanta ton, modern prosa och helgonlegendens konstfullhet.” Svenska Dagbladet.

”Vi möter glädje i att arbeta med språket, gäcka och upptäcka dess olika bottnar.” Sundsvalls tidning.