Litteraturens historia

Litteraturens historia

 

Initiativet till att skriva litteraturens världshistoria togs av danska förlaget Gyldendal med Hans Hertel som huvudredaktör. Jag engagerades till att skriva om roman och prosa i band 4 (under Romantiken) och band 6 (under tidig modernism) men framför allt i band 5: jag skrev där närmare halva bandet om roman och prosa från 1830 till 1914. Undantag för litteratur på språk som jag inte klarade, främst slaviska språk. Det blev en stark betoning på fransk och engelsk roman, men också sydeuroeisk, nordeuropeisk, amerikansk och sydamerikansk. Sammanlagt 7 band utkom under 1980-talet på danska och norska Gyldendal samt på svenska Norstedts förlag.