Realitet och utopi

Realitet och utopi

Detta är en studie av litteratur och samhälle i det svenska 1800-talet med en underrubrik som försöker säga det hela:  ”Utkast till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga samhällets genombrott.” Här finns utförliga resonemang om det tidiga 1800-talssamhällets ekonomiska och sociala struktur med tonvikt på offentlighetsformer: press och bokmarknad. Carl Jonas Love Almqvist är det främsta litterära exemplet, särskilt hans Det går an, där den inledande ångbåtsresan bildar ramen kring människans förverkligande och medelklassens frigörelse. Ett avslutande avsnitt resonerar om litteraturens sociala funktioner och försöker balansera mellan en materialism och en hermeneutik där litteraturen tillförsäkras en relativ autonomi.

  Boken är på 187 sidor och utkom 1978 på Rabén & Sjögren